Met overgewicht en obesitas meer kans op hart- en vaatziekten

Mensen met obesitas of overgewicht lopen duidelijk groter risico op chronische hart- en vaatziekten, vergeleken met mensen met een normaal gewicht. Obesitas leidt tot een lagere levensverwachting en een flink aantal levensjaren met hartziekten. Overgewicht leidt niet tot een lagere levensverwachting, maar mensen met overgewicht maken wel meer kans op chronische hartziekten.

Met overgewicht en obesitas meer kans op hart- en vaatziekten2019-10-29T14:22:05+00:00

Meer dan helft volwassen Nederlanders te zwaar

In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek in het voorjaar van 2019 heeft gepubliceerd. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen.

Meer dan helft volwassen Nederlanders te zwaar2019-09-06T12:34:40+00:00