Privacyverklaring StudioSlimSlanker.nl

  1. Cookies

1.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes, die tijdens een bezoek aan een website worden opgeslagen op het computer apparaat dat je daarvoor gebruikt.

Meer informatie over cookies vind je op de site van de Consumentenbond (vul in de zoekbalk ‘cookies’ in).

1.2 Waarom gebruiken wij cookies op StudioSlimSlanker.nl?
Analytische cookies helpen ons begrijpen hoe jullie onze website gebruiken. Dit gebeurt door met de cookies anoniem gegevens te verzamelen en die te interpreteren. Aan de hand van deze statistische analyses kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

1.3 Anonimiteit
De gegevens die wij met de cookies verzamelen zijn anoniem, tenzij jij je kenbaar hebt gemaakt via je Google account.

1.4 Verwerking van cookie-gegevens
Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics (Universal Analytics). De daarmee verkregen informatie wordt, samen met het adres van jouw computer (IP-adres), opgeslagen op servers van Google. Meer informatie hierover lees je in het privacybeleid van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe StudioSlimSlanker.nl wordt bezocht en om voor ons rapporten te maken over het presteren van de website.

Via StudioSlimSlanker.nl wordt er met jouw toestemming ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze pixel-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarbij biedt het ons de mogelijkheid om gerichte advertenties te kunnen tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens jouw bezoek aan deze website. Deze informatie is voor ons anoniem en verschaffen ons geen persoonlijke informatie over jou als gebruiker.
De gegevens die gegenereerd wordt door de Facebook pixel wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie registreert welke Facebook gebruikers de website bezoeken en welke pagina’s deze gebruikers bekijken et cetera.
Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. De gegevens worden door Facebook dusdanig opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

1.5 Social media buttons
Op StudioSlimSlanker.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacy verklaring van het desbetreffende social media kanaal om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen. Let op: de privacy verklaringen van social media platforms kunnen regelmatig wijzigen!

1.5 Afmelden voor cookies
Bij je eerste bezoek vragen wij je akkoord te gaan met cookies. Je kunt deze cookies altijd weer bij ‘instellingen’ uit je browser verwijderen. Bij een volgende bezoek zullen we je weer opnieuw vragen of je cookies wilt accepteren. Dit gebeurt automatisch. Je kunt je internetbrowser ook zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.

  1. Persoonlijke gegevens

2.1 Actief verstrekte persoonlijke gegevens
In sommige situaties vragen wij van jou persoonlijke gegevens, zoals bij het invullen van een elektronisch contactformulier. Het kan daarbij gaan om je naam, adres, telefoonnummer e.d. De persoonlijke informatie die jij ons daarbij verschaft, worden vertrouwelijk behandeld. Studio Slim Slanker deelt deze door jou persoonlijk verstrekte gegevens NIET met derden. De informatie wordt bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

2.2 Opname in CRM
Studio Slim Slanker houdt voor een adequate uitvoering van haar werkzaamheden een lijst van contactpersonen bij. Naast naw-gegevens, contactgegevens en functieomschrijving worden eventueel ook andere relevante gegevens en contactmomenten bijgehouden in een database. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en NIET gedeeld met derden.

2.3 Persoonsgegevens van bezoekers <16 jaar
Studio Slim Slanker heeft geenszins de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is voor ons echter niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Mochten wij onverhoopt persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, dan kun je contact met ons opnemen middels een e-mail naar info@studioslimslanker.nl. Wij zullen de informatie dan verwijderen.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Daarmee kun je als ouder helpen voorkomen dat er gegevens over je kinderen verzameld worden zonder jouw toestemming.

  1. Wettelijke verplichting

3.1 Persoonsgegevens voor Belastingdienst
Studio Slim Slanker verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.2 Bewaartijd persoonsgegevens
Studio Slim Slanker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor onze financiële en fiscale gegevens bedraagt onze bewaartermijn 7 jaar.

3.3 Inzagerecht en dataportabiliteit
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens – zoals wij die bewaren – in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Studio Slim Slanker heeft na jouw verzoek daartoe een maand de tijd. Verder heb je het recht om een eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Slim Slanker. Ook heb je het recht op het overdragen van jouw persoonlijke gegevens (dataportabiliteit). Dat laatste betekent dat je ons kunt verzoeken om jouw door ons in een databestand bewaarde persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou aangewezen organisatie, te sturen.

Stuur je verzoek om inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit naar info@studioslimslanker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou hoogstpersoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak je burgerservicenummer (BSN) op de kopie onleesbaar en geef op de kopie aan dat het om een kopie gaat voor gebruik van Studio Slim Slanker. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij je verzoek afhandelen, kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Studio Slim Slanker neemt veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Ingeval je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed worden beveiligd, of als je aanwijzingen hebt voor misbruik, neem dan contact met ons op middels een e-mail naar info@studioslimslanker.nl.

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Deze verbinding kun je herkennen aan het hangslotje en de aanduiding ‘https’ voor de url in de adresbalk.

  1. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen.